Vrijdag 14 oktober 2022, ReeHorst Ede

Fysiek Congres Levende Talen 2022

De aanmelding voor deelnemers opent op woensdag 15 juni 2022!

Vakvernieuwing: Kansen voor het talenonderwijs

Op 14 oktober 2022 vindt in de ReeHorst te Ede het jaarlijkse Congres Levende Talen plaats. Voor het eerst in twee jaar kunnen deelnemers het congres weer live bezoeken. Het thema van de dag is ‘Vakvernieuwing: Kansen voor het talenonderwijs’.

Dit jaar zijn twee vakvernieuwingscommissies – een voor Nederlands en een voor de moderne vreemde talen – aan de slag gegaan met de actualisatie van de examenprogramma’s vmbo, havo en vwo. Levende Talen is nauw betrokken bij de verschillende fases van dit tweejarige traject. Met dit congres wil Levende Talen alle talendocenten en anderen die nauw bij het talenonderwijs betrokken zijn informeren over het vakvernieuwingstraject en al bij de start de gelegenheid geven om mee te denken. Wat is er nodig om de examenprogramma’s in hun vak te verbeteren? Wat gaat er niet goed en moet er veranderen? Waar zijn we trots op en wat moet er dus pertinent niet veranderen?

Het programma

Wat kan ik verwachten?

Het congres begint met een debat tussen voor- en tegenstanders van de stelling dat Nederland ondertussen toe is aan een ‘deltaplan’ voor het talenonderwijs. Verschillende betrokkenen zullen aan het woord komen en hun opvattingen bepleiten. De deelnemers aan het congres krijgen, als leden van de jury, het laatste woord.

Na deze plenaire sessie volgt een gevarieerd programma met diverse bijeenkomsten. Er staan workshops op het programma rond ‘good practices’ die van belang zijn bij de vakvernieuwing. Deze workshops sluiten aan bij de kernelementen van de nieuwe talencurricula, zoals digitale communicatie, de kracht van literatuur en andere creatieve vormen, interculturele competentie, taalbewustzijn en meertaligheid. Daarnaast kunnen deelnemers aanschuiven aan rondetafelgesprekken over belangrijke vraagstukken die spelen in ons onderwijs, de samenleving en bij de vakvernieuwing. Deze gesprekken moeten – ook – resulteren in aanbevelingen en adviezen maar ook hartenkreten aan de vernieuwingscommissies.

Natuurlijk is er ook weer een uitgebreide uitgeversmarkt waar deelnemers zich op de hoogte kunnen laten stellen van de allernieuwste lesmaterialen. In de pauzes is er volop tijd om te netwerken en bij te praten met collega’s. En uiteraard zullen ook passend vertier en een lichtvoetige noot niet ontbreken op deze congresdag.

Wil je een presentatie verzorgen?

Het programma van het fysieke congres op vrijdag 14 oktober 2022 over de vakvernieuwing is nog niet definitief. Wil je ook een bijdrage leveren? Voorstellen voor workshops en rondetafelgesprekken (maximaal 1 uur) kunnen tot 1 juni 2022 ingediend worden bij de congrescommissie.

Prijzen

Gepensioneerde leden en student-leden

35
Tot 14 september 2022 profiteren gepensioneerde leden en student-leden van Levende Talen van de vroegboekkorting. Daarna geldt de reguliere prijs van €45,-.

Niet-leden

250
Studenten betalen €55,-. * Ter attentie van niet-leden: U kunt eerst lid worden en dan gebruikmaken van de ledenprijs.