Europees Talenlabel

Een Europese prijs ter aanmoediging van innovatieve taalprojecten.

Super. Vertel meer!

Het Europees Talenlabel is een Europese prijs ter aanmoediging van innovatieve taalprojecten. Hij wordt jaarlijks in elk deelnemend land uitgereikt. De prijs beloont nieuwe technieken in vreemdetalenonderwijs, het verspreiden van kennis en ‘good practices’.

De Europese Commissie bevordert meertaligheid onder Europeanen. In het ideale geval beheerst iedere Europese burger, naast de moedertaal, 2 andere EU-talen. Het leren van talen moet leuk zijn en natuurlijk resultaat hebben. Hiervoor is meer nodig dan alleen klassikaal talenonderwijs. Nieuwe methoden inspireren en motiveren leerlingen. Daarom wil de Europese Commissie aandacht geven aan vernieuwende talenprojecten.

Het Europees Talenlabel draagt hieraan bij. De prijs is voor talenprojecten met een innovatieve, creatieve en originele aanpak.

Thema

Het thema van het Europees Talenlabel 2020 is “Alle talen verzamelen! Meertalig onderwijs voor iedereen”.

In Nederland spreken we veel verschillende talen, maar toch is het onderwijs vaak gericht op 1 taal. We zoeken projecten die meertaligheid een plek geven. Misschien heb je een praktische benadering of materiaal ontwikkeld waarmee de integratie van meertaligheid wordt gestimuleerd. Of ben je tijdens de corona-crisis vanuit huis een innovatief project gestart waarbij de thuistalen van je leerlingen een grotere rol zijn gaan spelen. De mogelijkheden zijn oneindig!

congres_image_3

Project inschrijven

Denk je dat jouw project kans maakt op dit befaamde label? Vul dan voor woensdag 30 september 12.00 uur het inschrijfformulier in. Half oktober hoor je of je geselecteerd bent door de jury om jouw project te presenteren.

Procedure en uitreiking

De jury bestaat uit taal- en onderwijsexperts uit de hele samenleving. De genomineerden krijgen half oktober bericht en mogen hun project online presenteren tijdens het online Congres Levende talen op 30 oktober 2020. De prijswinnaars krijgen een onderscheiding, getekend door de minister en de eurocommissaris van Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken. Ook krijgen ze een geldbedrag. De winnaars mogen het beeldmerk van het Europees Talenlabel gebruiken.

Voor de winnaars zijn er de volgende geldprijzen:

  • 1e prijs: € 5.000
  • 2e prijs: € 2.000
  • 3e prijs: € 1.000
  • publieksprijs: € 1.250

Voor wie?

Voor alle onderwijsinstellingen in primair, voortgezet, hoger onderwijs en mbo, het bedrijfsleven en de talensector;
en maatschappelijke organisaties, overheden, ziekenhuizen, gevangenissen, de media, gemeenschapscentra en musea.

Vorige winnaars

Ben je benieuwd welke projecten in 2019 het Europees Talenlabel in de wacht hebben gesleept? Bekijk dan hier de projecten. Het thema was “Samen Sterk: taal en inclusie.”

Meer informatie

Neem contact op met Tibby van Dijk: +31 70 426 0392. Of mail ons: talenlabel@nuffic.nl. Kijk ook in de Nuffic agenda.